search_button

Usvajanje EOS CODE načela


Turoperatori i turističke agencije koji se obvežu na EOS CODE moraju formalno prihvatiti niz načela ključnih za kreiranje i ponudu održivih visokokvalitetnih turističkih proizvoda i usluga te se pridržavati istih za vrijeme trajanja njihove obveze.
Izjavu o pridržavanju ovih načela naći ćete ovdje.

Ako se slažete s EOS CODE načelima , pritisnite "“I agree” i bit ćete preusmjereni na obrazac za registraciju.
Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack