search_button
Jak uczestniczyć

Stosowanie zasad Kodeksu EOS jest dobrowolne.
Aby zarejestrować się i stosować Kodeks EOS, musisz być operatorem turystycznym lub biurem podróży. W tych kategoriach znajdują się biura podróży zajmujące się turystyką przyjazdową i wyjazdową, jak również organizatorzy turystyki wyjazdowej  i  przedsiębiorstwa zarządzające destynacjami . Kodeks EOS odnosi się przede wszystkim do pakietów podróży.
W pierwszym etapie funkcjonowania Kodeksu EOS, tylko operatorzy turystyczni i członkowie biur podróży pięciu Stowarzyszeń państw członkowskich uczestniczących w Projekcie „Kodeks EOS” mogą zostać sygnatariuszami Kodeksu. Następnie Kodeks będzie otwarty dla wszystkich organizatorów turystyki i biur podróży we wszystkich państwach członkowskich.

KOD EOS jest przeznaczony głównie dla małych i mikro przedsiębiorstw turystycznych, ale żadne przedsiębiorstwo nie będzie  wykluczone ze względu na jego wielkość. Zrównoważona turystyka i wzrost jakości usług jest celem do osiągnięcia przez każdego gracza w turystyce.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację, kandydat - sygnatariusz powinien uważnie przeczytać i zaakceptować  9 Zasad Kodeksu EOS , które powinien wdrożyć  w całym  okresie swojej subskrypcji. Dlatego, klikając na przycisk "Kodeks" na tej stronie lub odwiedzając sekcję "Rejestracja", zostaniesz przeniesiony do Zasad EOS CODE.
Dopiero po kliknięciu przycisku "Akceptuję" będziesz mieć dostęp do Formularza Rejestracyjnego aby go wypełnić.
Twoje zgłoszenie zostanie przekazane do zatwierdzenia przez Polską Izbę Turystyki. Po weryfikacji zgłoszenia, będziesz zarejestrowanym
użytkownikiem KODEKSU EOS
z pełnym dostępem do wszystkich materiałów tej stronie.

Krótkie i proste Szkolenie poprowadzi cię przez niezbędne kroki wymagane do wdrożenia Kodeksu. Po zakończeniu szkolenia i przejściu Testu  Samooceny, będziecie już mogli przygotować roczny plan działania i rozpocząć wdrażanie KODEKSU EOS w części lub całości obszarów biznesowych Waszej firmy.

Możecie wysłać (po angielsku) jakiekolwiek pytania, na które brak odpowiedzi w sekcji "FAQ" (najczęściej zadawane pytania) na adres e-mai:
info@eoscode.eu oraz support@eoscode.eu lub też kontaktować się z Polską Izbą Turystyki, Biuro Wykonawcze, które jest odpowiedzialne za realizację KODEKSU EOS w Polsce. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Partnerzy" lub w broszurze EOS CODE.
Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack