search_button
Как да участвам

Участието в Кодекс EOS се осъществява на доброволен принцип.

За да имате право да се присъедините и да прилагате Кодекс EOS, трябва да сте туроператор или туристически агент. Участниците могат да бъдат агенции, практикуващи дейности по изходящ и входящ туризъм, туроператори за изходящ туризъм и агенции за управление на дестинации. Кодекс EOS се занимава предимно с пакетните туристически пътувания.

През първите оперативни етапи на Кодекс EOS, само туроператори и туристически агенции на членове на петте асоциации на страните - партньори в проекта ще могат да кандидатстват за участие в Кодекса. По-късно, Кодекс EOS ще бъде отворен за всички туроператори и туристически агенции във всички Европейски страни – членки на ЕКТАА.

Кодекс EOS е предназначен предимно за малки и микро туристически фирми, но размерът не изключва участието и на други, по-големи предприятия. Развитието на устойчив туризъм и повишаване качеството на предлаганите услуги, е цел, която трябва да бъде на прицел на всеки играч на сцената на туризма.

Преди да подаде заявка за регистрация, кандидат – участниците трябва да се запознаят внимателно и да приемат 9-те принципи на Кодекс EOS, които спазват задължително през целия период на участие в Кодекса. Когато кликнете върху бутон "Кодексът" по-долу на тази страница или посетите секция "Регистрация" ще бъдете прехвърлени към Принципите на Кодекс EOS.
Достъп до Регистрационния формуляр се предоставя само след като потвърдите приемане на принципите чрез натискане на бутон "Съгласен съм".

Вашата кандидатура ще бъде препратена за одобрение до компетентната Асоциация на туроператори и туристически агенции във Вашата страна.
След като кандидатурата Ви бъде потвърдена, Вие ставате регистриран потребител на Кодекса EOS и получавате пълен достъп до всички секции на настоящия сайт.

Кратко и лесно Обучение ще ви преведе през необходимите стъпки за прилагането на Кодекса. След като попълните Тест за самооценка, вие ще бъдете готови да създадете своя годишен план за действие и ще можете да започнете да прилагате Кодекс EOS частично, само в някои сфери или в цялата си бизнес дейност.

Можете да изпратите (на английски) всички свои въпроси, на които не намирате отговор в раздел "Въпроси и отговори" на info@eoscode.eu и support@eoscode.eu или да влезете в контакт с Асоциацията, отговорна за изпълнението на Кодекс EOS във Вашата страна. Координатите на съответните асоциации ще намерите в секция "Партньори" и в брошурата на Кодекса EOS.
Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack