search_button
Кодекс EOS CODE - TRAVELIFE
Синергия за устойчив туризъмСъздателите на Кодекс EOS код и ECEAT – създателят на  TRAVELIFE – система за устойчивост в туризма, утвърдена и  вече широко разпространена в много европейски страни, взеха решение да обвържат двете инициативи в рамките на двустранно сътрудничество.
Общите принципи, които споделят двата проекта дял и техния допълващ се  характер ще благоприятстват  това партньорство.

Кодекс EOS може да се счита  начален етап на устойчивостта. Той е удобен и лесен за прилагане и ще служи като първа стъпка за последващо прилагане на по-формалната  TRAVELIFE. Туроператорите и туристическите агенции, които ще приложат Кодекс EOS ще бъдат облагодетелствани с лесен достъп до TRAVELIFEК, чрез националните асоциации – партньори в проекта, които ще имат правото и задължението да потвърдят или отхвърлят сътветния кандидат
 
Първите 100 членове - туроператори и туристически агенти  на всяка асоциация – партньор в Кодекс  EOS, които участват в Кодекса и  вземат решение да се присъеденят към TRAVELIFE преди края  на 2013 г., ще могат да го направят, без да заплащат такса участие!

Website: www.travelife.eu

 

Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet
   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack