search_button
Rezultaty Projektu

W tej sekcji znajdziecie Dokumenty , które zostały opracowane przez dwóch partnerów badawczych Projektu Kodeks EOS: Uniwersytet w Padwie i ITEP (Instytut Badań Sektora Turystyki ) w Atenach i stanowiły bazę wiedzy do powstania Kodeksu EOS.

(1)  I- szy Dokument Badawczy analizuje ogólnie sektor touroperatorów (TO) i biur podróży (TA), bada rolę zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pakietów turystycznych oferowanych przez touroperatorów i biura podróży oraz wstępnie określa parametry Kodeksu EOS .

Dokument ten odnosi się również konkurencyjności w branży turystycznej, sposobów jej mierzenia, a także do roli przedsiębiorstw turystycznych w stałym  podnoszeniu swojej konkurencyjności.
(2) II- gi Dokument Badawczy to Wyniki Badania zawierające analizę odpowiedzi udzielonych w ankiecie opracowanej przez partnerów badawczych projektu na temat konkurencyjności i zaangażowania w zrównoważony rozwój, przeprowadzonej  wśród organizatorów turystyki i biur podróży- członków 5 Stowarzyszeń – Partnerów Projektu z Grecji, Polski, Bułgarii, Chorwacji i Włoch.
Treść przeprowadzonej ankiety  stanowi  Aneks  w/w Dokumentu.
EOS CODE I-szy Dokumeent Badawczy
EOS CODE Wyniki Badań

 

Prawa autorskie
Kopiowanie tych dwóch Dokumentów jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody w formie pisemnej od EOS CODE (info@eoscode.eu)
Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack