search_button
Isporučevine

U ovom dijelu pronaći ćete dokumente koje su sastavila dva partnera u projektu, Sveučilište u Padovi i Istraživački institut za turizam (ITEP) iz Grčke, a koji su doveli do stvaranja EOS CODE-a.

(1) Dokument o prvom provedenom znanstvenom istraživanju analizira sektor turoperatora i turističkih agencija općenito, istražuje ulogu održivosti u odnosu na paket aranžmane koja nude turoperatori i turističke agencije te prema tome definira EOS CODE parametre . Ovaj se dokument također bavi konkurentnošću te sigurnošću u sektoru turoperatora i turističkih agencija, načinima na koje se ta konkurentnost može izmjeriti te ulogom turoperatora i turističkih agencija u unapređivanju konkurentnosti.

(2) Drugi dokument su Rezultati istraživanja, koji sadrže analizu odgovora turoperatora i turističkih agencija na relevantni Upitnik o održivosti i kvaliteti te konkukrentnosti koji su osmislili Sveučilište u Padovi i ITEP. U istraživanju su sudjelovali turoperatori i turističke agencije članovi pet udruga-partnera u projektu, iz Grčke, Bugarske, Hrvatske, Italije i Poljske.
Upitnik je priključen dokumentu kao dodatak.
EOS CODE Dokument o prvom provedenomu znanstvenom istraživanju
EOS CODE Rezultati istraživanja

 

Prava
Umnažanje ovih dvaju dokumenata dopušta se samo uz pisano dopuštenje nadležnih iz EOS CODE-a (info@eoscode.eu)
Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack