search_button
Документи

Тази секция съдържа документите, които бяха разработени от двата научно-изследователски партньори по проекта -Университет на Падуа, Италия и Научно– изследователски институт по туризъм на Гърция, ITEP и които послужиха за основа в създаването на Кодекс EOS.

(1) Първият изследователски доклад е съставен на база проведените научни изследвания на сектора на туроператорите (TO) и туристически агенти (TA) като цяло и като анализира значението на устойчивостта в предлаганите от тях пакетните пътувания, определя съответните параметри на Кодекс EOS. Документът проследява също връзката между конкурентоспособност и безопасност & сигурност в сектора на туристическите услуги и разглежда ролята на туроператорите и туристическите агенти за нейното подобряване.

(2) Вторият доклад представлява Обзор на резултатите от проучването и анализира отговорите, получени от туроператорите и туристическите агенции - членове на Асоциациите – партньори в проекта - Гърция, България, Хърватска, Италия и Полша на специализираните Въпросници, разработени от двата научно – изследователски института.
Въпросникът е включен във втория доклад като приложение.
Първи изследователски доклад на Кодекс EOS
Обзорен доклад на резултатите на Кодекс EOS

 

Права
Възпроизвеждане на Докладите се допуска само след писмено съгласие на техния автор - Кодекс EOS, (info@eoscode.eu)
Account Login
User Name:
Password:
Register
Forgot Password ?

Login
Leaflet

   
The Project "EOS CODE" is part of the EU's Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), which aims to encourage the competitiveness of European enterprises.
Design & development by pureblack